• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5

Duurzaamheid Visie

Het belang van een vroegtijdig ontwerp van technische installaties bij zowel nieuwbouw als renovatieprojecten wordt steeds belangrijker omdat voor een comfortabel binnenklimaat en de realisering van een duurzaam gebouw de technische installaties en het gebouw naadloos bij elkaar moeten passen.

Door in een vroeg stadium mee te denken komt men tot een bouwkundige planvorming waarin in hoge mate rekening is gehouden met het toekomstige binnenklimaat en de mogelijke moderne technieken.
Op deze manier zijn we samen met de architect in staat om het gebouw bouwkundig klaar te maken voor toepassing van energiezuinige en energiebesparende technieken die uiteindelijk resulteren in een beter binnenklimaat en een leefbaarder gebouw in combinatie met een zeer gunstige Energie Prestatie.

Zeker met de stijging van de fossiele brandstofprijzen is het belangrijk om bij nieuwbouw of renovatie de gebouwen klaar te maken voor de toekomst.
Duurzame energiebronnen zijn op dit moment al financieel interessant in het gebruik en zullen in de nabije toekomst steeds interessanter worden.
Elektra energie zal in de nabije toekomst de fossiele brandstoffen gaan verdringen omdat deze energievorm op vele duurzame manieren opgewekt kan worden zoals Windenergie, PV zonnepanelen, Waterkrachtcentrales.

Geothermische energie wordt steeds belangrijker, naast de op dit moment gebruikelijke warmtepompsystemen, waarbij energie uit de bovenste aardlagen gehaald wordt, is men op dit moment druk met onderzoek bezig om energie uit de diepere aardlagen tot 3500 meter diepte te winnen, daar heerst een temperatuur van 80-150 graden Celcius.